Disclaimer

Wolf Maps (Kamer van Koophandel: 82558825), verleent je hierbij toegang tot wolfmaps.com en nodigt je uit het aangebodene te kopen en/of te bekijken. Wolf Maps behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Wolf Maps spant zich in om de inhoud van wolfmaps.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op wolfmaps.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Wolf Maps.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op wolfmaps.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Wolf Maps. Voor op wolfmaps.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Wolf Maps nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Wolf Maps. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Wolf Maps, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Verschillende talen

Deze disclaimer is in verschillende talen opgesteld. De Nederlandse tekst prevaleert in geval van verschil tussen de Nederlandse versie en een versie gesteld in een andere taal.